فن سانتریفیوژ

مشاهده همه 19 نتیجه

 • 949,000 تومان

  سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد دمنده مدل BEB-20-10L2S

 • 877,000 تومان

  سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد دمنده مدل BEB-20-10L4S

 • 1,070,000 تومان

  سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد دمنده مدل BEB-25-10L2S

 • 1,080,000 تومان 966,000 تومان

  سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد دمنده مدل BEB-25-10L4S

 • 1,167,000 تومان

  سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد دمنده مدل BEB-30-10L4S

 • 1,962,000 تومان

  سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد دمنده مدل BEB-40-14Z4S

 • 2,960,000 تومان

  سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد دمنده مدل BEB-50-18Z4S

 • 1,025,000 تومان

  سانتریفیوژ یک طرفه فوروارد دمنده مدل BEF-20-10L4S

 • 1,221,000 تومان

  سانتریفیوژ یک طرفه فوروارد دمنده مدل BEF-25-10T4S

 • 1,200,000 تومان

  سانتریفیوژ یک طرفه فوروارد دمنده مدل BEF-25-10T6S

 • 1,700,000 تومان

  سانتریفیوژ یک طرفه فوروارد دمنده مدل BEF-30-10Z4S

 • 1,608,000 تومان

  سانتریفیوژ یک طرفه فوروارد دمنده مدل BEF-30-10Z6S

 • 1,250,000 تومان 1,145,000 تومان

  فن سانتریفیوژ دوطرفه فوروارد دمنده مدل BEF-20-20E4S

 • 1,020,000 تومان

  فن سانتریفیوژ دوطرفه فوروارد دمنده مدل BEF-20-20E6S

 • 1,323,000 تومان

  فن سانتریفیوژ دوطرفه فوروارد دمنده مدل BEF-25-20F4S1

 • 1,526,000 تومان

  فن سانتریفیوژ دوطرفه فوروارد دمنده مدل BEF-25-30M6S

 • 1,700,000 تومان

  فن سانتریفیوژ دوطرفه فوروارد دمنده مدل BEF-30-30M8S

 • 2,700,000 تومان

  فن سانتریفیوژ دوطرفه فوروارد دمنده مدل BEF-38-30M8S

 • 2,933,000 تومان

  فن سانتریفیوژ دوطرفه فوروارد دمنده مدل BEF-38-38M8S