سیم و کابل

مشاهده همه 11 نتیجه

 • 149,000 تومان 132,000 تومان

  سیم برق افشان 1 در 1.5 البرز الکتریک نور مدل 115

 • 399,000 تومان 345,000 تومان

  سیم برق افشان 1 در 4 البرز الکتریک نور مدل AEN-14

 • 486,000 تومان 470,000 تومان

  سیم برق افشان 1 در 6 البرز الکتریک نور مدل AEN-16

 • 269,000 تومان 240,000 تومان

  کابل برق 2 در 1 البرز الکتریک نور مدل 21

 • 359,000 تومان 330,000 تومان

  کابل برق 2 در 1.5 البرز الکتریک نور مدل 215

 • 539,000 تومان 525,000 تومان

  کابل برق 2 در 2.5 البرز الکتریک نور مدل 225

 • 499,000 تومان 456,000 تومان

  کابل برق 3 در 1.5 البرز الکتریک نور مدل 315

 • 797,000 تومان 770,000 تومان

  کابل برق 3 در 2.5 البرز الکتریک نور مدل AEN-325

 • 1,599,000 تومان 1,550,000 تومان

  کابل برق 3 در 6 البرز الکتریک نور مدل 36

 • 999,000 تومان 985,000 تومان

  کابل برق 4 در 2.5 البرز الکتریک نور مدل AEN-425

 • 2,190,000 تومان 2,120,000 تومان

  کابل برق 4 در 6 البرز الکتریک نور مدل AEN-46